Akkerbouw

Module biologische akkerbouw

Dit programma is speciaal opgezet voor agrariërs en studenten van agrarische opleidingen; ook geschikt voor andere belangstellenden.
In hoofdlijn ziet het programma er als volgt uit:

 • Ontwikkeling bedrijf tot het moment van omschakeling
 • De omschakelperiode
  aan de orde komen de zaken zoals bouwplan, bemesting, akkerrandenbeheer, afzet, enz.
 • Motivatie
  wat zijn de redenen geweest van de familie van Zanten om over te schakelen naar de biologische productiemethode
 • Resultaten
  zowel de productieresultaten als de economische resultaten komen hierbij aan de orde
 • Knelpunten
  wat zijn de belangrijkste knelpunten en hoe wordt daar mee omgegaan
 • Rondleiding
  er wordt volop tijd uitgetrokken voor een rondleiding op het bedrijf en er zal aandacht zijn voor de machines, de productopslag en de gewassen op het veld.

Reacties zijn gesloten.