Familie van Zanten

Omstreeks 1840 vestigde Pieter Jansz van Zanten zich als landbouwer op de boerderij aan de Geweideweg te Garmerwolde. Kort daarvoor was hij in het huwelijk getreden met de weduwe Jantje Pieters Zwaneveld, die op dat moment eigenaresse was van de boerderij. Uit dit huwelijk werden kinderen geboren waarvan de oudste zoon, Jan Pietersz van Zanten, zijn vader omstreeks 1875 opvolgde. Vervolgens nam diens oudste zoon Pieter Jan het roer over in 1916. Daarna volgde in 1940 Jan Pieter van Zanten en in 1987 de huidige exploitant Pieter Jan van Zanten.

Tot 1968 is de boerderij altijd in exploitatie geweest als gemengd bedrijf, dat wil zeggen akkerbouw en veeteelt. Daarna is het bedrijf als akkerbouwbedrijf voortgezet. Eind 1998 is het bedrijf overgeschakeld naar de biologische productiemethode en sinds 2002 volledig gecertificeerd. Lees verder

 

Reacties zijn gesloten.