Natuurbeheer

Naast het verbouwen van landbouwgewassen wordt op het bedrijf van de familie van Zanten aandacht besteed aan natuurbeheer. Op een aantal percelen zijn randen van 12 meter breed ingezaaid met grassen en kruiden. Fazanten, patrijzen en veldleeuweriken voelen zich daar thuis. In de gewassen worden nesten van weidevogels (kievit, scholekster, tureluur e.a.) zoveel mogelijk gemarkeerd. Door dit te doen kan er bij bewerking van de percelen rekening worden gehouden met de nesten. Het bedrijf van de familie van Zanten is lid van de vereniging voor agrarisch natuurbeheer “Ons Belang”.  Deze vereniging bestaat uit ruim 40 boeren- en burgerleden. Het doel van de vereniging is het natuur- en milieubeheer op de agrarische bedrijven te bevorderen. Het werkgebied van de vereniging is de gemeente Ten Boer. Bijeenkomsten van leden van de vereniging voor agrarisch natuurbeheer “Ons Belang” vinden plaats in informatiecentrum Het Geweide Hof.

Activiteiten van de vereniging voor agrarisch natuurbeheer “Ons Belang” zijn:
• weidevogelbeheer;
• fauna randenbeheer;
• natuurbraak;
• beheer van kleigaten;
• beheer van knotwilgen;
• behoud en ontwikkeling van cultuurhistorie in het landelijk gebied.

Reacties zijn gesloten.